Datainspektionens utbildningar

Datainspektionen arrangerar utbildningar riktade till olika målgrupper som arbetar med behandling av personuppgifter. Ibland anordnar vi även seminarier och större konferenser om aktuella frågor.

Läs mer om våra utbildningar här